วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

นวัตกรรม - สิ่งประดิษฐ์
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีส่งนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2/2553PDFPrintE-mail
นวัตกรรม - สิ่งประดิษฐ์
Written by ฝ่ายวิชาการ SISAT   
Thursday, 30 September 2010 11:48

     ว่าที่ร้อยเอกสนั่น แก้วบุญเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ , นายนพดล สิ้นทุกข์ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และผู้ปกครองนักศึกษา ร่วมส่งนักศึกษา แผนกไฟฟ้ากำลัง เข้าฝึกงานที่บริษัท UMC จำกัด โดยทางบริษัท จัดรถมารับที่วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วันที่ 30 กันยายน 2553 เวลา 09.00 น.
(S:2,S:6 ปิยดา เพราะพืช  รายงาน/ภาพ)
Last Updated on Friday, 01 October 2010 17:25
 
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาแผนกการขายและการตลาดPDFPrintE-mail
นวัตกรรม - สิ่งประดิษฐ์
Written by กัณหา อุทธิเสน   
Friday, 19 June 2009 18:47
  
      นักเรียนนักศึกษาแผนกการขายและการตลาดได้จัดทำผลงานด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในปีการศึกษา 2551 ที่ผ่านมา ดังนี้
        1.  กล้วยมหัศจรรย์
        2.  ตะกร้าทรงเสน่ห์
        3.  ขนมจีนสามเกลอ
      [ชมภาพผลงานด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์]
ท่านที่สนใจนำไปผลิตเพื่อจำหน่ายหรือนำไปพัฒาต่อยอด ติดต่อครูกมลีรัตน์  รัชมาศ   แผนกการขายและการตลาด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
(S5)
Last Updated on Friday, 19 June 2009 19:03
 
ช่อง 7 สีถ่ายทำสิ่งประดิษฐ์PDFPrintE-mail
นวัตกรรม - สิ่งประดิษฐ์
Written by วิไล คำผาง   
Monday, 15 June 2009 15:15
     วันที่ 13 มิถุนายน 52 เวลา 9.00 น. ณ.แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษมีการบันทึกเทปโทรทัศน์ โดยทีมงานจาก รายการปลดหนี้ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 ถ่ายทำสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  ประเภทนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ชื่อ เตาแก๊สแรงดันต่ำโดยใช้วัสดุพรุน ผลงานนักศึกษาแผนกช่างยนต์ นายสามารถ สีกะชา นายนคร เขตะ และนายวัชรินทร์ พวงจำปา ที่ปรึกษาครู จรินทร์ เจนจิตต์ ดูแลให้การต้อนรับโดยนายอุดม วัชรพงศ์วณิช รองผอ.วท.ศก นายวิวัฒน์ บุญพิคำ รองผอ.วท.ศก คณะครู SISAT และนักศึกษาSISAT   และขอเชิญติดตามรับชมเทปชุดนี้ในรายการปลดหนี้ ออกอากาศวันที่ 11 กรกฎาคม 2552 เวลา 14.00 น.ทางช่อง 7 สี (S1,S5,S9  สุจิรา วรศาสตร์ ภาพ/รายงาน)
Last Updated on Friday, 19 June 2009 18:28
 
บุคลากร SISAT ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดสรรผลงาน 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมPDFPrintE-mail
นวัตกรรม - สิ่งประดิษฐ์
Written by วิไล คำผาง   
Wednesday, 20 May 2009 10:31
 
      คุณครูนครินทร์  สุต๋า หัวหน้างานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ประธานกลยุทธ์ที่ 5  ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดสรรผลงาน 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม  2552  ณ ห้องประชุมเมืองรักษ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  โดยมี นายเสนีย์  เรืองฤทธิ์ราวี  รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  เป็นประธานคณะกรรมการ (S5 : นครินทร์  สุต๋า  รายงาน )
Last Updated on Friday, 19 June 2009 18:30
 
นักศึกษา SISAT อบรม SolarCellsPDFPrintE-mail
นวัตกรรม - สิ่งประดิษฐ์
Written by ณัฐพล ศรีรักษา   
Tuesday, 19 May 2009 10:36
      เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น.  ณ ห้องประชุม TVET นักศึกษาที่เรียนวิชา หลักเศรษฐศาสตร์ กับคุณครูสุจิรา  วรศาสตร์ เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ทดแทนพลังงานไฟฟ้า ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการวิธีหนึ่ง (S4 : สุจิรา วรศาสตร์ รายงาน)
Last Updated on Friday, 19 June 2009 18:30

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สื่อการสอนวิทยาศาสตร์